Бутиково строителство и довършителни работи

В момента изграждаме комплекса Вили Сънсет! Вижте го ...
Харесва ли ви тази къща? Вижте нашия нов проект за планински вили!
С нас можете да построите къщата или вилата, за която мечтаете!
Начало Партньорство по съинвестиране в нашите строителни проекти

Партньорство по съинвестиране в нашите строителни проекти

Уважаеми Партньори,

Строително-предприемаческа компания "Чобанов & Стоянов" отправя покана към частни и корпоративни инвеститори за участие със собствен капитал в нашите текущи или бъдещи строителни проекти. Предоставяме възможности за генериране на привлекателна доходност от финансиране на строящите се от нас комплекси и сгради, при ясни условия и относително кратък период от време. Инвестиционната схема е изгладена и съобразена с максималната защита на интереса на инвеститора, оптимизира данъчните му плащания и поддържа бизнес-риска в разумни граници.

Основни параметри за участие със собствен финансов капитал в нашите строителни проекти:
• Минимална сума на капитала 250 000 €;
• Максимална сума на капитала: Неограничена;
• Схема на предоставяне: Еднократно или на вноски, съобразно достигнатите етапи на строителство;
• Срок на инвестицията: минимум 12 месеца;
• Прогнозна доходност: от 20 до 30% годишно;
• Обезпечение на инвестицията: недвижими имоти във финансираната сграда;
• Данъчно облагане на дохода: 10% върху реализираната от инвеститора печалба;
• Бизнес риск: минимален, свързан с пазарните условия;

В наше лице ще намерите:
• Коректен партньор с доказано реноме, над 10-годишна история и отлични позиции на пазара;
• Професионален екип от специалисти, високи стандарти на работа;
• Eлитни проекти в топ локации, с висока доходност и добавена стойност;
• Прецизно планиране на целия строителен-инвестиционен процес;
• Безупречен маркетинг за реализацията на обектите на крайни купувачи;

При наличине на интерес към съинвестиране в нашите проекти, моля свържете се с нашия офис за насрочване на персонална среща-разговор, на която ще получите пълна информация относно условията на партньорство:
Тел.: +359 885 353 353
или попълнете формата за изпращане на запитване по e–mail.

Желая ви успешни инвестиции!


Никола Стоянов, управляващ съдружник


ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ:
Инвестиционната схема е съобразена с действащото българско законодателство - Закон за задълженията и договорите, Закон за собствеността, Търговски закон, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за данъците върху доходите на физическите лица и др.
Настоящата покана не следва да се разбира като инвестиционно предложение по смисъла на закона и не гарантира възвръщаемост и доходност.